Tag: margate

Jamming with a Polaroid Spectra

Polaroid photo essay & seaside memories